Rebel, die lewe van kommandant Hans Lötter 1873–1901-Chris Schoeman

AGTERGROND

Van al die gebeure in die Kaapkolonie gedurende die Tweede Vryheidsoorlog het die teregstelling van Hans Lötter, asook dié van kmdt. Gideon Scheepers, die meeste emosie onder Afrikaners ontketen. Lötter en sy mederebelle in die Kolonie het die verbeelding van die plaaslike bevolking aangegryp en die Britte maande lank hoofbrekens besorg. Sy gevangeneming, verhoor en teregstelling deur ’n Britse vuurpeloton op Middelburg, Kaap, het groot woede en verontwaardiging veroorsaak en hom verewig as Boeremartelaar in die Afrikaner-volksoorleweringe. Nou word sy boeiende verhaal vir die eerste keer volledig vertel.

OOR DIE SKRYWER

In boeiende vertelstyl laat Chris Schoeman met sy deeglike navorsing gebeure uit die Suid-Afrikaanse geskiedenis wat nie durf verlore gaan nie, herleef én voortleef. Sy boeke sluit Churchill’s South Africa: Travels during the Anglo-Boer War, The Historical Karoo, Angels of Mercy: Foreign Women in the Anglo-Boer War, Brothers in Arms: Hollanders in the Anglo-Boer War, Vegter en Balling: Boereoorlog-ervarings van veldkornet Charles von Maltitz en Os: Die Outobiografie in.

Minnistraat 8, Clydesdale • Burnettstraat 1067, Hatfield, 0083 • Posbus 35110, Menlopark, 0102

Tel. 012 3436279 • Faks: 012 3436279

martie@proteaboekhuis.co.za • www.proteaboekhuis.com

TITEL: Rebel, die lewe van kommandant Hans Lötter 1873–1901

OUTEUR: Chris Schoeman

GENRE: Geskiedenis

PRYS: R230.00 (BTW ingesluit)

VERSKYNINGSDATUM: Augustus 2019

ISBN: 978-1-4853-1084-6

FORMAAT: 215 x 135 mm

BINDING: Sagteband

GETAL BLADSYE: 220

Foto’s: 16 pp

VERSPREIDING: Wêreldwyd


About MiggieK

I am passionate about people, visual & performing arts, and my Mannatech business. I believe in God and love my family and friends!

View all posts by MiggieK →