Taalmonument: kom sê jou sê oor Afrikaans se volledige geskiedenis en toekoms. Deel 2 van Carstens se unieke boek plaas klem op taal se Afrikawortels

As deel van die Afrikaanse Taalmuseum en -monument se 45ste verjaarsdagvieringe vind ʼn uiters interessante boekbekendstelling van die tweede deel van ‘Die storie van Afrikaans: Uit Europa en van Afrika. Biografie van ’n taal’ op Maandag, 9 Maart 2020, by die monument plaas.

Tydens hierdie gratis geleentheid sal die befaamde medeskrywer van die boek, prof Wannie Carstens, in gesprek wees met die bekende joernalis Jean Oosthuizen. Volgens hulle is die doel om ʼn gesprek te stimuleer oor hoe Afrikaans se volledige verlede vertel moet word en daarom wil hulle soveel moontlik mense verwelkom om ook hul menings te lig.

Die boekereeks ‘Die storie van Afrikaans’ is die biografie van Afrikaans soos dit op drie kontinente ontwikkel het: in Europa (waar die ontwikkeling van Nederlands as die basisvorm van Afrikaans weergegee word), in Afrika (waar die taal/dialek met verloop van tyd in eiesoortige sosiohistoriese omstandighede en onder invloed van verskeie Afrikatale, waaronder Khoi en San, uiteindelik volwaardig Afrikaans geword het) en vanuit Asië (waar die taal van die slawe die wordende Afrikaans beïnvloed het tot die huidige vorm). In boek 1 word die Europese verlede van Afrikaans weergegee; in boek 2 kom die Afrika-verlede van Afrikaans aan bod.

Die boeke neem ook die vorm van ʼn soort biografie aan – dus ʼn visuele toeligting van dit wat daartoe bygedra het om Afrikaans te vorm soos dit is. ʼn Uitgebreide reeks illustrasies help om hierdie invalshoek uit te beeld: talle sketse en foto’s oor bepalende gebeure wat Afrikaans en sy sprekers geraak het, skemas en tabelle met statistiek, die aandui van kernpublikasies oor en in Afrikaans. Dit is tot dusver nog nie in ander boeke oor Afrikaans gedoen nie.

Die boek probeer daarom om ʼn omvattende en inklusiewe geskiedenis van Afrikaans weer te gee. In hierdie opsig is die boek anders as ander boeke oor die geskiedenis van Afrikaans omdat dit kyk na die verlede, die hede en ook die toekoms van die taal en hoe al die sprekers van die taal (die volle spektrum van sprekers van Afrikaans) hierin ʼn rol gespeel en ook ʼn bydrae gelewer het.

Carstens het in 2017 aan die Noordwes-Universiteit afgetree as professor in die Afrikaanse taalkunde. Hy dien of het gedien op verskeie liggame wat Afrikaans raak en was die mede-oprigter van die Ernst van Heerden-versameling van Afrikaanse poësie in België; hy was ook betrokke by die totstandkoming van verskeie samewerkings- en uitruilooreen¬komste met universiteite en ander instansies in die Lae Lande. Carstens is ʼn mede-ontvanger van die CJ Langenhovenprys vir Taalwetenskap van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns. 

Oosthuizen was onder meer politieke korrespondent by Perskor se Afrikaanse dagblaaie, die SAUK en later nuusredakteur van die NG Kerk se koerant ‘Kerkbode’. Hy lewer gereelde bydraes vir LitNet en ander publikasies, en is aanbieder van die gewilde RSG-radioprogram ‘Uit ’n ander hoek’. Hy is ook die skrywer van die boek ‘Die opkoms en ondergang van die NG Kerk’.

Die gratis geleentheid, met verversings en versnaperings, is om 18:00 vir 18:30 by die Taalmonument op Paarlberg, en bespreking is noodsaaklik. RSVP teen 6 Maart by Elsabé Pearce via ontvangs@taalmuseum.co.za of 021 863 0543. Die boeke sal ook te koop wees.

Vir meer inligting oor al die ander opwindende geleenthede soos die musiekfeeste, pieknieks en gesprekke asook die Taalmonument se 45ste verjaardagvieringe in 2020, skakel 021 863 0543/4809, besoek www.taalmonument.co.za of volg hulle op Facebook. 


About MiggieK

I am passionate about people, visual & performing arts, and my Mannatech business. I believe in God and love my family and friends!

View all posts by MiggieK →