Só kan jy opsaal vir Afrikaans digitaal

Taalmonument en VivA bied virtuele AWS-werkwinkel vir woord(wonder)werkers
Gegewe dat covid-19 steeds ʼn realiteit is, bied die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) in samewerking met die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) ʼn praktiese en leersame virtuele Afrikaanse Woordelys en Spelreëls-werkwinkel op Woensdag, 10 Maart 2021, aan. Hierdie gewilde AWS-opleiding maak deel uit van VivA se Teksredaksieportaal, wat spesifiek geskep is om in die behoeftes van taalwerkers soos vertalers, teksredakteurs, skrywers, onderwysers, predikante, ensovoorts te voorsien. 

“Ons het dié werkwinkels aanvanklik ter plaatse aangebied, maar die digitale eeu waarin ons leef, maak dit vir ons moontlik om dieselfde inligting net so doeltreffend via digitale platforms aan te bied,” sê Marlie Coetzee, uitvoerende direkteur. “Dit verg ʼn bietjie van ʼn kopskuif om so ʼn werkwinkel in webinaarvorm te beleef, maar ons vertrou ook dat die covidwerklikheid die meeste van ons ʼn voorsmakie van die moontlikhede van die virtuele werklikheid gegee het. Ons leuse is immers ‘Afrikaans digitaal’.”

Die werkwinkel bestaan uit twee sessies: ʼn oggendsessie van vier webinare waarin teorie bespreek word, en ʼn praktiese middagsessie. Elke webinaar bestaan uit ʼn vooraf opgeneemde video, en dit word van die platform af gespeel. Deelnemers het wel tydens die webinare die geleentheid om vrae te stel. Indien dit ʼn oppervlakkige kwessie is, sal die vrae onmiddellik beantwoord word, maar indien dit ʼn grondiger bespreking vereis, word die vrae in die middagsessie hanteer. Die middagsessie tussen 2nm en 4nm vind via Zoom plaas, juis om interaksie moontlik te maak. Deelnemers het ook tydens hierdie sessie die geleentheid om vrae uit die praktyk aan die aanbieder te stel. 

Die videomateriaal wat in die webinaar gebruik word, behoort aan VivA en sal nie later op ander platforms beskikbaar gestel word nie. VivA is ʼn navorsingsinstituut en hul missie is om ʼn inklusiewe diens aan die taalgemeenskap te lewer ten opsigte van die beskikbaarstelling van digitale hulpbronne in en oor Afrikaans. VivA (www.viva-afrikaans.org) het reeds die volgende portale: Woordeboekportaal (meer as 50 woordeboeke en woordelyste), Adviesportaal (waarin taaladviseur Sophia Kapp taaladvies gee), Inligtingsportaal (onder meer ʼn reeks blogs en podsendings), Korpusportaal (meer as 280 miljoen tekste waarin taalwerkers taalpatrone kan naspeur), Taalportaal (vergelykende grammatika tussen Afrikaans, Nederlands en Fries) asook

Taalonderrigportaal (algemene Afrikaanse grammatika en skoolgrammatika).

Die koste is R350 per persoon en getalle word beperk, dus bevestig asseblief deelname teen 8 Maart 2021 deur Jeffrey Pietersen op 021 872 3441 of bemarking2@taalmuseum.co.za te kontak. Vir meer inligting oor al die ander beplande geleenthede, konserte en kursusse by die Taalmonument (met covid-19 wat in gedagte gehou word), skakel 021 872 3441/863 0543, besoek www.taalmonument.co.za of volg hulle op Facebook. DIE MONUMENT EN MUSEUM IS STEEDS OOP VIR DIE BESOEKERS.

About MiggieK

I am passionate about people, visual & performing arts, and my Mannatech business. I believe in God and love my family and friends!

View all posts by MiggieK →