TOP 8 LEIERSKAPTENDENSE VIR 2022 EN WAAROM DIT NIE REGTIG SAAKMAAK NIE.

FOTO KREDIET:

Jacques du Preez

As jy mooi opgelet het, sou jy heelwat artikels oor tendense (in verskillende bedrywe) vir 2022 raak gelees het oor die afgelope ruk. Hierdie voorspellings word deur kenners gemaak oor moontlik veranderinge wat gaan plaasvind en kan baie waardevol wees om besigheid eienaars voor te berei oor wat om in hulle eie besighede te verwag.

Denkleier, Erik Kruger, het ure spandeer om die top LEIERSKAPTENDENSE te ondersoek om vir leiers en entrepreneurs die top agt uit te sonder waarop hulle moet fokus in 2022 om eindelik tot gevolgtrekking te kom dat dit nie eens regtig saakmaak nie.

Volgens Erik, het hy gehoop om iets nuut en opwindend te vind toe hy begin het met sy navorsing, maar hy het nie. “Ek was aanvanklik teleurgestel totdat ek besef het dat geen nuwe data die antwoord was. Ons soek altyd vir versteekte inligting. Ons hoop altyd om nuwe geheime te ontdek. Daar is geen geheime nie. Ons het almal toegang tot die basiese inligting, maar die verskil lê in hoe jy die inligting gaan aanwend en dit reg implementeer. Tendense maak nie saak as jy dit net navors nie.  Doen iets daarmee!  Ons het almal veranderinge om aan gewoond te raak en voorbereiding om te doen vir wat voorlê,” sê hy.

Om die agt tendense hier onder te identifiseer, het hulle begin om veertig van die beste tendens-verslae te bestudeer wat hulle in die hande kon kry. Elke tendens het ’n kode gekry, wat verder in kategorieë geplaas is om tendense meer effektief te vergelyk.  Alhoewel hy gevoel het dit maak nie regtig saak nie, waarsku hy egter dat alhoewel dit as vanselfsprekend mag voorkom, dit nie as minder belangrik beskou moet word nie.  Sekere tendense het meer gereeld as ander opgeduik in hulle navorsing en word hier onder in orde van belangrikheid gelys.

Die Top Agt Leierskaptendense vir 2022

Leierskaptendens #1: Kweek ’n aanpasbare werkskultuur

Werknemers wil meer sê oor waar en hoe hulle werk. Dit kan duidelik afgelei word uit die 4.4-miljoen mense wat bedank het en deel geword het van die “Groot Bedankingsbeweging”. 61% van kantoorpersoneel en meer as die helfte van jong werknemers het getoon dat hulle ander werk sou oorweeg as hulle werkgewer nie hibriedwerk as ’n opsie aanbied nie. Om die impak hiervan te verminder en jou organisasie effektief te bestuur, sal dit nodig wees om ’n meer aanpasbare werkskultuur te kweek in 2022.

Leierskaptendens #2: Bevorder aanpasbare leierskap

Die onstabiliteit van die arbeidsmag is ’n aspek wat gereeld in navorsing opkom. Om ’n hoëpresterende span te hê, sal leiers ’n kultuur moet skep wat verandering omhels en ’n aanpasbare ingesteldheid het. Aanpasbare leierskap is ’n praktiese leierskapraamwerk wat organisasies help om by verandering aan te pas om op herhalende probleme te reageer. Om suksesvol te lei in ’n wisselvallige en voortdurend veranderende mark, sal suksesvolle leiers die toekomstige behoeftes van hul maatskappy voorspel en met hulle organisasie bespreek. Deur aanpasbaarheid te toon, sal leiers meer dinamiese spanne bou wat verandering omhels en innoverende oplossings skep.

Leierskaptendens #3: Bevorder Diversiteit, Gelykheid en Insluiting

In 2022, sal diversiteit, gelykheid en insluiting kritieke komponente vir ’n suksesvolle werksomgewing bly. As gevolg van die impak van Covid-19 in terme van depressie, stres en angs, sal die skep van ’n plek waar werknemers veilig en welkom voel vir leiers ’n hooffokus. Buiten die kweek van ’n meer etiese en aangename werksomgewing, het navorsing getoon dat winsgewendheid verhoog kan word deur op DEI te fokus. Boonop sal gesprekke rondom die gelykheid tussen diegene wat tuis, elders of op kantoor werk opduik in 2022. Effektiewe leiers sal proaktief wees in die skep van beleide en prosedures wat diversiteit, gelykheid en insluiting in alle areas van hul organisasie aanmoedig.

Leierskaptendens #4: Verwelkom Vernuwing en Innovering 

2020 en 2021 was jare van onbeplande vernuwing. In 2022 sal leiers doelbewus wees met hoe hulle aanpas en innoveer. Namate meer werkers ’n behoefte aan ’n groter doel in hulle werk rapporteer, en ’n jonger generasie professionele persone die arbeidsmag betree, sal leiers begin dink oor hoe hulle die werkplek kan herontwikkel om beter aan die behoeftes van die mense binne hulle organisasie te voldoen. Verder sal effektiewe leiers tegnologiese innovasie omhels en hulle tegnologie-infrastruktuur opgradeer.

Leierskaptendens #5: Maak Werknemers se Welstand ’n Prioriteit

’n Onlangse studie het getoon dat werknemers wat by die werk versorg voel, drie keer meer geneig is om werksbevrediging te hê. Met die stygende vlakke van werknemers wat uitbranding en swak geestesgesondheid rapporteer, sal leiers in 2022 die welstand van werknemers prioritiseer. Dit behels die skep van ’n ondersteunende omgewing deur op die persoon in geheel te fokus en nie net op hulle werksverantwoordelikhede nie. Om te fokus op hulpbronne wat werknemers se holistiese welstand bevorder, sowel as die kweek van vaardighede om geestesgesondheid binne hulle organisasie aan te spreek, sal ’n prioriteit wees.

Leierskaptendens #6: Skep Loopbaan- en Opvolgplanne 

The Future of Jobs-verslag het getoon dat teen 2022, 54% van alle werknemers hulle vaardighede sal moet opknap as gevolg van vinnig ontwikkelende tegnologiese vooruitgang. In 2022 sal leiers meer tyd bestee om werknemers se vaardighede te ontwikkel. Aangesien organisasies tans sukkel met ’n tekort aan vaardighede en talent, is dit selfs meer noodsaaklik om huidige werknemers verder op te lei. Leiers kan bekwame personeel aan boord hou deur loopbaanbeplanning te doen en opvolgplanne te definieer. 

Leierskaptendens #7: Fokus op Werknemerervaring

Oor die volgende drie jaar sal 92% van organisasies EX-verbetering prioritiseer om te keer dat werknemers bedank. In 2022 sal leiers werk om ’n werknemerervaring (EX)-strategie te definieer om die kultuur van die werkplek te transformeer. Om ’n positiewe EX te kweek, sal organisasies help om meer vertroue, inspirasie en motivering te bou, wat hoër groei en winsgewendheid tot gevolg sal hê.

Leierskaptendens #8: Ontwikkel Emosionele Intelligensie

Die ontwikkeling van emosionele intelligensie en die vermoë om emosies te identifiseer en te verstaan hoe dit gedrag beïnvloed, sal bydra tot effektiewe leierskap in 2022. Deur hierdie vaardigheid in te span, sal leiers meer selfbewustheid, sosiale vaardighede en veerkragtigheid hê. Deur sterk emosionele intelligensie te toon, sal leiers in staat stel om beter konflikbestuur en oorredingsvermoë te hê, en sal hulle beter toerus om werknemers te bemagtig om veranderinge binne die organisasie beter te hanteer.

Erik Kruger is die stigterslid van Modern Breed, ’n internasionale spreker, uitvoerende afrigter en skrywer, met ’n meestersgraad in Uitvoerende Afrigting. Hy is ook ’n gerekende denkvennoot vir besighede soos die Young President’s Organization, die Entrepreneurs Organization, Discovery, TedX en vele meer.

Sy gesogte LEIERSKAPGIDS vir 2022, THE ART OF RECALIBRATION, wat fokus op die vyf kalibrasies (spannings) wat individue en spanne moet navigeer om suksesvol te wees, meer oor die bogenoemde tendense, asook sy voorspellings vir 2022, sal vanaf 24 Januarie 2022 GRATIS op sy webblad (www.erikkruger.com) beskikbaar wees.

Die doel van hierdie gids is om besigheidsleiers, entrepreneurs en menslike hulpbronbestuurders te help om suksesvol te wees in ’n onseker en wisselvallige wêreld, waarin hulle konstant gedwing word om hulle manier van dink en doen te verander. 

Erik glo dat 2022 die jaar is om op meer te fokus as om net voort te bestaan. Nie omdat dit wêreld minder gek geword het nie, maar omdat dit nog vir ’n rukkie so gaan wees. Ons kan nie meer bekostig dat ons potensiaal en prestasie deur eksterne faktore beïnvloed word nie. Op ’n sielkundige vlak is dit nodig om die magteloosheid van die afgelope twee jaar af te skud en is dit nodig om ’n plek van eienaarskap, verantwoordelikheid en effektiwiteit te vind.

“Hierdie is nie iets wat op mense afgedwing kan word nie. Maar ek glo dat dit nou die tyd is om mense te motiveer om hulle eie mag terug te vat. Om dit te doen, sal individue en spanne moet herkalibreer hoe hulle dink en optree en moet ophou om slegs in die hede te probeer oorleef en toekomsgeleenthede en -potensiaal aan te gryp,” sluit hy af. 

GEDRYF DEUR SASFIN.

SOSIALEMEDIASKAKELS

FACEBOOK: https://www.facebook.com/erik.kruger.359

INSTAGRAM: @erik_kruger

TWITTER: @EricKruger

YOUTUBE: https://youtube.com/c/ErikKruger

TIKTOK: @erik_kruger

Vriendelike groete


STARBURST PROMOTIONS
Alishia van Deventer – CEO: STARBURST PROMOTIONS & MUSESTAR MANAGEMENT

About MiggieK

I am passionate about people, visual & performing arts, and my Mannatech business. I believe in God and love my family and friends!

View all posts by MiggieK →