VOETSPORE… WAAR STAAN JY?

ISRAEL

By die Jabbok
het Ek Jakob ontmoet.
Daar is ons volk geskend!

Hoe lank loop ons al mank
aan U Goedertierenheid ?
Hoe lank BEDRIEG ons onsself ?

Uitverkore – Uitverkies –
sonder om te worst’EL
wil ons ons ĚL ontmoet !

Sonder om te KNIEL
wil hierdie volk by Penie’el
hul eíe altaar bou !

Seën my ! Seën my nou !
Seën my gou !
Maar die worstel moet U
van my af weghou !

Israel – o ISRAEL !
Hoe lank sal jou mank heup
jou nog Jakob hou?

Ek wil erf –
sonder bely of berou !

Ek wil Vader sien –
maar Hom op mý
voorwaardes dien !

Wat is U Naam?
eis jy !
Maar is blind
vir jou eie blaam !

Israel – o ISRAEL !
Ek móét jou slaan –
tot –
jy bereid is om
te KNIEL voor My Naam !

Recompense

Does recompense
make any sense?
Does anyone know what I do ?

I DO!
I SEE through you!
I HEAR your thoughts . . . .
You can not run from Me!

I shine through the Morning Light
I rest in the Dark of Night
I AM the bright Morning Star!

Evil is like rot –
it infests your soul!
Dark and stinking
you cannot control your thinking!

Like a plague
it inhabits your life,
like a burden
it breaks you down
until you drown . . . . .

LISTEN!
THINK!
This life is but
a blink of an eye!
You live on the brink
of Eternity!

Be STRONG – hold on!
Be still – belief!

IAM the One
who RECOMPENSE
the righteous and the wrong!

About MiggieK

I am passionate about people, visual & performing arts, and my Mannatech business. I believe in God and love my family and friends!

View all posts by MiggieK →