VOETSPORE…

I heard His Voice

When I feel
downhearted and depressed,
I think about my Love –
my Island of Rest –
and I rejoice !

He is my Life,
my Hope, my Everything !

When I think of Him –
there comes a Stillness
in my heart . . . . .
a soft awakening,
a quiet joy, that knows
we will néver part !

It was Hís Choice . . . . .
I heard His VOICE
and I awoke . . . . . . . . . .

With soft Hands
He lifted the yoke.

I am Calling you !
You are BROKEN
but I will heal you.
You are Mine . . . . . .
You are SPOKEN for.

I set you APART
a long time ago.
You have your own room
in My HEART.

With Tenderness and Care
He taught me
how to receive His Love . . . .

Commitment
Loyalty
Trust
Deep Love
and Friendship
is the White Dove
that lives with me . . . . .

The PEACE I receive
is indescribable.

Forget the men
who hurt you –
you will néver cry again. . . . .

You are SPOKEN for –
I gave My TOKEN for you.
You are SET APART –
you are part of MÝ HEART.

Ek wag op U . . . . .Ps 123

As ek val,
tel U my op !
As ek leeg is,
vúl U my op !

As ek af kyk –
van moedeloosheid,
hef ek my oë óp
na U Berge . . . . . .

As ek op – gebruik is,
deur die lewe se pyn,
sê U, “Kyk, Ek maak alles NUUT !”

U skryf my naam op
in die Boek van die Lewe.

Ek bou op U,
die ware Fondament
wat my régop hou !

U roep my op,
om in U Weermag
te kom veg.

U ráás met my
as ek twyfel . . . . . .
hou op kleingelowig wees !

Tel die brood en visse
wat oorbly . . . . . .
dit sál genoeg wees !

Ek hef my Loflied
OP
na U !

U skryf my oortredinge
nie op nie !
U was dit weg met U Bloed.

Ek is só dankbaar
U gee nie moed op
met my nie !

Ek kyk óp,
en hef my hoof op
want my Verlossing is naby !

DANKIE ! DANKIE !

U Liefde en Genade
HOU NOOIT OP NIE !

About MiggieK

I am passionate about people, visual & performing arts, and my Mannatech business. I believe in God and love my family and friends!

View all posts by MiggieK →